533-630-660

O badaniu

Digstar jest badaniem widowni majacym zastosowanie w badniu outdooru oraz cyfrowego outdooru. Badanie powstało w 2009 roku na bazie dostępnych analiz ruchu ulicznego i uzupełnione zostało o badania w terenie i ankietowe. Projekt, jako jedyny tego typu w Polscte, w nowoczesny i nowatorski sposób pozwala na określenie wskaźników mediowych, które są konieczne w planowaniu kampanii reklamowych.

Badanie przeprowadza się indywidualnie dla każdego nośnika. Daje to ogromną przewagę w stosunku do badań opartych o ogólny model matematyczny, zapewniając realne wyniki badań otoczenia wobec konkretnego nośnika. Celem projektu Digstar jest budowa standardu badań cyfrowego outdooru w Polsce. Priorytetem projektu są cyfrowe ekrany LED.

Rezultatem projektu ma być dostarczenie wskaźników mediowych, takich jak: GRP, CPP, CPT , które są niezbędnymi wskaźnikami w procesie planowania mediów. Projekt Digstar uwiarygadnia i obiektywizuje cyfrowy outdoor, czyniąc go przystępnym wobec Reklamodawców.

Elementy badania Digstar:

Badanie ruchu kołowego i pieszych w zasięgu nośnka, skonfrontowane z dostępnym badaniem ruchu (Generalny Pomiar Ruchu w Polsce)

Oszacowanie strumieni ruchu w odniesieniu do usytuowania nośnika z uwzględnieniem czasów ekspozycji (ET) na nośnik.

Badanie ankietowe w oparciu o próbę losową oszacowanej populacji z poziomem ufności 95% i założonym błędem statystycznym 3-5%. Bezpośrednio badana jest perswazja (impact) oraz określany jest model zachowania osób badanych pod kątem powtarzalności pojawiania się w badanej lokalizacji.

Zdefiniowanie wskaźników mediowych: Gross Rating Point, Cost Per Point, Cost Per Thousand, zdefiniowanie osiągalnego zasięgu (Reach) oraz częstotliwości (Frequency).

Materiały do pobrania:

Problem badawczy w zarysie

Generalny pomiar
ruchu

O Autorze

Napisz do nas

Dane kontaktowe

Adres: ul. Złota 71, 62-800 Kalisz
Telefon: +48 533-630-660
Adres e-mail: survey@digstar.pl